Hvornår kræver loven en faglært elektriker?

Meget el-arbejde er mulig for helt almindelige privatpersoner at udføre inden for lovens rammer. Opgaver, der ikke kræver ændring af grundlæggende installationer, er lovligt for alle at udføre, hvis man ved, hvad der skal gøres. Der findes dog række områder, som ikke kan udføres af privatpersoner, men i stedet skal udføres af en faglært elektriker med autorisation. I Danmark opstår hvert år husbrande som konsekvens af forkerte el-installationer. Derfor er det i særdeleshed vigtigt at følge sikkerhedsstyrelsens regler for, hvad du selv må gøre, og hvad du skal bruge en el-installatør til. På den måde mindskes risikoen for både brande og personskader.

Disse områder kræver en faglært elektriker

Elektrikere har den rigtige uddannelse samt den nødvendige erfaring til at løse farligt el-arbejde. Derfor skal en autoriseret elektriker tilkaldes, når disse komplicerede el-opgaver skal udføres:

  • Nye installationer i boligen skal udføres af en faglært elektriker. Dette kan eksempelvis omhandle udskiftning eller installering af nye ledninger i en installation. Noget der i høj grad er kompliceret arbejde og kræver faglig ekspertise.
  • Skal du udvide allerede eksisterende installationer i boligen, skal en faglært kontaktes. Det kan eksempelvis være, du ønsker at opsætte en ny afbryder eller en ny stikkontakt ved siden af en allerede eksisterende.
  • El-arbejde på måler- eller gruppetavlen i boligen kræver faglært el-installatør.
  • El-tjek kan være nødvendige, hvis du skal sælge din bolig og ikke vil stå til ansvar for diverse fejl og mangler. Det er ikke lovpligtigt at få foretaget el-tjek, men det kan være en god idé, hvis man ønsker at fraskrive sig ansvar. Et el-tjek skal også her foretages af en faglært elektriker.

Dette er bare nogle af de mange områder som kræver en elektriker. Der findes uoverskueligt meget forskelligt el-arbejde, og det kan derfor være svært at sætte sig ind i, hvad der er lovligt selv at gøre, og hvornår du skal have professionel hjælp fra et elektriker firma. Det er nødvendigt at sætte sig ind i lovgivningen og gøre sig det klart, på hvilke områder en elektriker skal tilkaldes for at øge sikkerheden i din bolig. I næste afsnit får du 4 gode råd til sikkert gør-det-selv el-arbejde i hjemmet.

4 gør-det-selv råd til sikkert el-arbejde

El-arbejde er kendt som værende et farligt område, der ofte kræver en vis ekspertise. Inden for el, VVS og kloak-arbejdet er der visse regler om, at noget arbejde skal udføres af professionelle. Inden for el-arbejde er det blandt andet områder som montering af nye stikkontakter, lave nye installeringer eller lave el-arbejde i måler- eller gruppetavler. Alt dette kræver faglærte elektrikere, der ved præcist, hvad de foretager sig. Der findes dog mange privatpersoner, som forstår sig på håndværk og har et ønske om at gøre så meget selv som muligt. Meget gør-det-selv el-arbejde er lovligt at udføre, så længe man ved præcist, hvad der skal gøres og tager sine forholdsregler for at forebygge og undgå el-ulykker når elektriker arbejdet ikke udføres af en faglært el-installatør.

Sådan udfører du sikkert og lovligt el-arbejde uden en el-installatør

Det el-arbejde, som er lovligt for privatpersoner at udføre er arbejde, der ikke grundlæggende ændre ved selve installationen. Mere kompliceret el-arbejde skal overlades til en professionel, da det ellers kan resultere i brand eller personskade. Der findes flere gode råd til, hvordan du lovligt og sikkert arbejder med el, så der ingen skader sker:

  • Før du går i gang med el-arbejdet, er det vigtigt at afbryde strømmen i måler- og gruppetavlen. Her er det ikke nok bare at slukke afbryderen i det rum, hvor arbejdet skal udføres.
  • Det er nødvendigt at skaffe sig de rette værktøjer til at udføre arbejdet med. De mest brugte værktøjer er eksempelvis bidetang, spændingstester og isolerede skruetrækkere.
  • Læs vejledninger og brugsanvisninger grundigt, så du ved præcist, hvad du skal foretage dig.
  • Vær helt sikker på, at det du har foretaget dig er sikkert og lovligt udført. Forhør dig altid hos en autoriseret el-installatør, hvis du er det mindste i tvivl.

Alle disse forholdsregler er vigtige at have in mente, når el-arbejde udføres af privatpersoner. Grænserne for hvad der er lovligt arbejde, og hvad der kræver en faglært el-installatør kan nogle gange være uklare. Derfor kan det være en god ide at forhøre dig hos din lokale elektriker. Alternativt søge mere information på internettet for at være helt sikker på, at det tiltænkte arbejde er lovligt.