Hold øje med disse forhold, hvis du vil spare penge på fyringsolie

Rigtig mange bor i hjem, der opvarmes af oliefyr, og er derfor afhængige af fyringsolie. Lange de fleste køber store mængder fyringsolie, da de har enorme olietanke, som kan rumme flere hundrede liter.

Prisen på fyringsolie svinger konstant, og netop fordi man ofte køber mange liter fyringsolie ad gangen, kan der potentielt være mange penge at spare, hvis man formår at købe fyringsolien, når den er billigst.

Der er ikke blot en faktor, der påvirker literprisen på fyringsolie. Der er derimod mange forskellige. Man skal derfor holde tungen lige i munden, hvis man skal lykkes med at forudsige, hvorvidt prisen på fyringsolie er stigende eller faldende.

Jeg vil herunder gennemgå, hvilke faktorer der kan have indflydelse på prisudviklingen for fyringsolie. Det er nemlig disse faktorer, man skal have for øje, hvis man skal lykkes med at afkode, hvorvidt den nuværende pris på fyringsolie er høj eller lav.

Vejret er en afgørende faktor

De vejrmæssige forhold har indflydelse på prisen på fyringsolie, og dette skyldes, at markedet for fyringsolie opfører sig som markedet for alt muligt andet. Markedet for fyringsolie styres nemlig også af udbud og efterspørgsel. Når vejret er godt og varmt, falder efterspørgslen, da der ikke er det samme behov for at opvarme hytten, som der er i vintermånederne.

Ovenstående kunne godt antyde, at fyringsolie altid er billigst i sommermånederne, og det havde da også været dejligt, hvis det bare var så enkelt. Så kunne man købe stort ind i sommermånederne, men så enkelt er det desværre ikke. Der er nemlig mange andre faktorer, der også har betydning for prisudviklingen.

Politiske forhold kan influere på prisen

Forskellige politiske forhold kan have betydning for pludselige prisstigninger eller -fald. Lad mig konkretisere med nogle eksempler.

Hvis de danske politikere for eksempel vedtager en miljøbeskyttende lov, der indebærer yderligere afgifter på olie, påvirkes handelsprisen, da det, for forhandlerne, bliver dyrere at drive deres forretning. De skal naturligvis fortsat tjene penge, og derfor er de nødt til at skrue priserne i vejret.

Derudover kan priserne også påvirkes, hvis der opstår konflikter mellem lande, der handler med fyringsolie. Globale stridigheder kan nemlig føre til, at al handel med et givent land indstilles, og hvis der er tale om det land, som man handler størstedelen af sin fyringsolie med, giver det sig selv, at man er nødt til at finde en ny leverandør, og der er ingen garanti for, at den nye leverandør kan levere fyringsolien til samme pris. Det er derimod ganske usandsynligt, at prisen forbliver lige så lav.

Følger man den politiske udvikling intenst, er det ganske sandsynligt, at man evner at forudsige, hvis og hvornår der sker politiske forandringer, der influerer på fyringsoliepriserne. I så fald vil prisstigninger eller -fald næppe komme bag på en. Derfor giver man sig selv fine betingelser for at investere i fyringsolien, før prisen på denne stiger.

De konkurrencemæssige forhold

Presser to eller flere konkurrenter hinanden, er en af de knapper, som de konkurrerende virksomheder kan skrue på, prisen på deres produkter, og dette gælder også for forhandlere af fyringsolie.

Derfor kan det være en rigtig fornuftig idé at holde øje med, om der er nogen selskaber, som konkurrerer intenst mod hinanden. Dette vil sandsynligvis betyde, at disse selskaber skubber prisen i bund nemlig.

Hold øje med ovenstående forhold

Nu kender du til en række områder, som du bør holde dig for øje, hvis du vil øge dine chancer for at få billig fyringsolie. Det kræver tålmodighed og snilde at slå til, når priserne er allerlavest, men det kan lade sig gøre.

Prisen er ikke alt

Nu bliver det lidt komplekst…

Umiddelbart virker det oplagt at købe sin fyringsolie hos den forhandler, hvor man kan købe fyringsolien billigst, for fyringsolie er vel fyringsolie, ikke?

Ikke just…

Der er stor forskel på, hvor effektive og gode de forskellige fyringsolier er.

Fyringsolie af høj kvalitet har høj forbrændingseffekt og producerer blot meget lidt sod og affaldspartikler, hvilket har mange fordele. Det betyder blandt andet, at man ikke skal bruge særligt meget olie grundet dens høje energieffektivitet. Tilmed er en kvalitetsolie skånsom mod ens oliefyr, hvorfor man kan spare penge på vedligeholdelse.

En række af de billigste fyringsolier har den ulempe, at de forurener meget. Under forbrændingen af disse udskilles meget sod og mange affaldspartikler, hvorfor oliefyret slides væsentligt mere, end hvis man bruger en kvalitetsolie, der næsten ikke producerer noget sod eller nogen affaldspartikler.

Derfor bør stræbe efter at finde en kvalitetsfyringsolie til en fornuftig pris. Man bør ikke udelukkende kigge på literprisen. Man skal ligeledes kigge på, hvilke bestanddele fyringsolien består af. Er den tilsat additiver? Er den miljøvenlig? Er den energieffektiv?